КАКО ДО НАЈБРЗИОТ И НАЈКОМФОРЕН КРЕДИТ

КАКО ДО СУПЕР БРЗ КРЕДИТ ВО САМО 2 ЧЕКОРИ:

1. Одлучете кои производи ги сакате на страната на Дивано (www.divano.mk) или посетете ги нашите салони.
2. Пополнете ја апликацијата брзо и едноставно директно во продажниот салон, заедно со некој од нашите вработени лица, а апликацијата ќе биде разгледана во истиот момент.

 Исплатата кон нас ја врши Иуте кредит, а месечните рати кон Иуте кредит ги подмирувате вие

Со Иуте кредит и Дивано до вашиот идеален избор.

Износ на кредитот:
3000 до 80.000 денари

Рок на отплата:
–  до 12 месеци 


Отплата:
Еднакви месечни ануитети

Репрезентативни примери (пример сакате да купите гарнитура, тв комода, плакар или др.)

тв комода – 7.499 денари отплата на 12 месеци

месечен ануитет 870 денари


гарнитура – 12.947 денари отплата на 12 месеци

месечен ануитет 1.490 денари


плакар – 11.900 денари отплата на 12 месеци

месечен ануитет 1.370 денари

Корисници:

Физички лица – државјани на Република Македонија;
Старосна граница од 20 до 68 години при доспевањето на последниот месец на отплата на кредитот;


Каматна стапка:
9% годишно, фиксна


Трошок за апликација: Без дополнителни трошоци за аплицирање.