Најважната состојка која треба да стои во кујната е љубов.