Првиот впечаток се стекнува при влезот во домот.
Потрудете се гостите никогаш да не го заборават.