Предсобје Лион
Освежувачки дизајн на модерното предсобје.
Елементи кои се темелат на едноставните линии и минималистички детали кои создаваат препознатливи карактеристики.