Правила и услови за користење на интернет продавницата на “Салон за мебел дивано“

Политики за користење на системот за електронска трговија. Со самиот пристап на www.divano.mk и при нарачка на производите, се согласувате дека ги прифаќате условите наведени во овие Политики за користење на системот за електронска трговија. Салон за мебел Дивано ги задржува правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.


1. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА КАРТИЧКИ

Салон за мебел Дивано ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи во Република Македонија. Нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: име, презиме, единствен матичен број, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. Салон за мебел Дивано не сносува никаква одговорност доколку внесените податоци се неточни.


2. ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Салон за мебел Дивано ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. Салон за мебел Дивано користил SSL безбедносен сертификат, така што целата комуникација помеѓу серверот на https://divano.mk и посетителот/корисникот е енкриптирана. Салон за мебел Дивано во текот на целиот процес на трансакцијата нема никаков увид во бројот, датумот на издавање, датумот на важност, сигурносниот код или било кој друг податок од Вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за онлајн плаќање.


3. ДОСТАВУВАЊЕ И МОНТАЖА НА ПРОИЗВОДИТЕ

Оваа Политика се однесува на испорака на производи порачани по електронски пат, при што производите ќе бидат испорачани преку сопствениот систем на достава на Салон за мебел Дивано или преку партнер за достава на адресата која е наведена во порачката под следните услови:

 • Доставата на артиклите е бесплатна е се реализира само за нарачки во вредност поголема од 6.000 денари;
 • Доставата на мебелот се врши до куќниот број на купувачите;
 • Истоварот и внесот во вашиот дом е ваша должност;
 • Монтажата на купените производи е бесплатна;
 • Артиклите не ги закачуваме (монтираме) на ѕид.

Производите и нивните цени ќе бидат истакнати на оваа интернет страницата. Плаќањето на производите може да биде со кредитна/дебитна картичка, или со банкарска трансакција од сметката на купувачот на сметката на Салон за мебел Дивано. Трошоците за достава се вклучуваат при нарачката во крајната цената на производот. За сите дополнителни прашања во врска со начинот на нарачка и начинот на испорака, купувачот може да го контактира Салон за мебел Дивано на наведените телефонски броеви или да постави прашање во делот за контакт на оваа веб страница.


4. РОК НА ИСПОРАКА

Рокот на испорака на производите зависи од видот на производ, односно од тоа дали се нарачува готов производ или се нарачува производ по изработка, и изнесува околу 50 дена. 
*За производи за кои е потребно поголемо време за изработка и достава клиентите ќе бидат известени.
*за производи што е потребно поголемо време за испорака, клиентот ќе биде известен и тој рок не е поголем од 90 дена.
*максималниот рок за чување на купената роба во нашите магацини изнесува 45 дена од пристигање на производот, по дадениот рок производите повеќе не се чуваат за конкретната нарачка.


5. ПРАВИЛА ВО ВРСКА СО ДИМЕНЗИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Купувачите имаат обврска задолжително да ги проверат димензиите на производот кој го купуваат и да се осигураат дека ги нарачуваат точните димензии. Обврска на купувачот е да ги провери и димензиите на просторот каде треба да се внесе купениот мебел. За информации околу димензиите и пакувањата на производите, продажниот персонал стои на располагање на секој купувач. Доколку димензиите на нарачаниот производ, по нарачката, не одговараат на просторот каде треба да се внесат, Салон за мебел Дивано не превзема одговорност и сите настанати дополнителни трошоци се на товар на купувачот.


6. ПОЛИТИКА И УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Цените на сите производи во салоните на Салон за мебел Дивано и на нашата веб адреса: www.divano.mk се изразени во денари со вклучен ДДВ.  Салон за мебел Дивано го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената, која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.


7. РЕКЛАМАЦИИ

Во моментот на прием на производот/ите, должни сте истите да ги прегледате и веднаш да приговорите за евентувални надворешни оштетувања на производот/ите. Заедно со приемот на артиклите добивате и фактура-испратница, која сте должни да ја потпишете. Купувачот може да пријави рекламација преку:

 • онлајн формата на оваа веб страна;
 • директно до салонот за мебел по писмен или усмен пат.
 • Секој производ, купен од Салон за мебел Дивано, има соодветен гарантен лист и гарантен рок одреден од производителот. Гаранцијата нема да важи доколку:

 • Не e приложен доказот за купување (фискална сметка или Фактура-испратница);
 • Има обиди за поправка на производот од неовластени сервиси;
 • Има оштетувања или дефекти настанати при неправилна употреба на производот;
 • Има физички оштетувања на производот.
 • Во случај на рекламација на даден производ, ве молиме на е-маилот: reklamacija@divano.mk да испратите слики:

 • Фотографија од целиот производ;
 • Фотографија од пакувањето (доколку истото го имате);
 • Копија од фискална сметка или Фактура-испратница;
 • Фотографија од местото на оштетување или проблематичниот дел;
 • Опис за видот на рекламација.

 • 8. ОПШТО

  Салон за мебел Дивано не одговара за евентуални мали измени во однос на производите прикажани на фотографиите на официјалната веб страна. Фотографиите прикажани на веб страницата www.divano.mk се од информативен карактер, а вистинскиот изглед на секој производ, со декларираните техничко-визуелни карактеристики може да се погледне во продажните салони.